Rakennusmateriaalien uusiokäyttöä halutaan lisätä

27.03.23 | Uutinen
 Exterior Valle Wood

 

Exterior of Valle Wood in Oslo.

Photographer
Anders Vestergaard Jensen

Puurakenteisen Valle Wood -toimistotalon julkisivu Oslossa.

Pohjoismaiden ammatillisessa koulutuksessa halutaan lisätä opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uusiokäytöstä.

Koko Pohjolan rakennusala tarvitsee uutta osaamista vihreän siirtymän tueksi. Paheneva resurssipula on samalla kohdistanut huomiota rakennusmateriaalien uusiokäyttöön. Nordic Sustainable Construction -ohjelma käynnistää tältä pohjalta hankkeen, joka on suunnattu pohjoismaisille ammattiopiskelijoille. Hankkeessa on määrä kehittää oppimateriaalia, joka vahvistaa opiskelijoiden osaamista rakennusmateriaalien uusiokäytöstä.

– Rakennusalalla on paljon parantamisen varaa, toteaa Nordic Sustainable Construction -ohjelman sihteeristön päällikkö Helle Redder Momsen ja lisää: – Haluamme vauhdittaa parannustyötä kehittämällä opiskelijoiden osaamista. He vievät vuorostaan osaamista työpaikoille ja toimivat siten rakennusmateriaalien uusiokäytön lähettiläinä.

Resurssipula ja kiertotalous ovat tuottaneet viime vuosina haasteita kaikkien Pohjoismaiden rakennusalalla.

Karen Ellemann, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Pohjoismaiden rakennusalan kestävyyssiirtymä

Hanke on osa yhteispohjoismaista työtä, jonka tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin alue vuoteen 2030 mennessä. Osatavoitteena on kehittää Pohjolasta kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen kärkialue. Pohjoismainen yhteistyö on välttämätöntä, jotta maat onnistuisivat toteuttamaan vihreän siirtymän ja omaksumaan kiertotalouden rakennusalalla.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann pitää hanketta hyvänä esimerkkinä siitä, miten pohjoismainen yhteistyö auttaa ratkomaan yhteisiä haasteita. 

– Resurssipula ja kiertotalous ovat tuottaneet viime vuosina haasteita kaikkien Pohjoismaiden rakennusalalla. Haasteisiin keskittyvä pohjoismainen yhteistyö ja hanketoiminta mahdollistavat sen, että voimme oppia toistemme käytännöistä ja kokemuksista ja luoda siten arvoa rakennusalalla niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolellakin. 

Nordic Sustainable Construction -ohjelman tavoitteena on tehdä Pohjolasta kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen kärkialue ja tukea Pohjoismaiden rakennusalan vihreää siirtymää. Ohjelma keskittyy elinkaariarviointien (LCA) yhtenäistämiseen, kiertotalouspohjaisiin liiketoimintamalleihin ja tarjouspyyntöihin, ekologisesti kestäviin rakennusmateriaaleihin ja rakennuksiin, päästöttömiin työmaihin, rakennusmateriaalien uusiokäytön lisäämiseen sekä tiedon jakamiseen.

Kun oppimateriaali valmistuu, se julkaistaan Nordic Sustainable Constructionin verkkosivuilla. 

Oppimateriaalin kehityshankkeen toteuttaa konsortio, jossa ovat mukana konsulttiyritys Norion Consult sekä tanskalainen Knowledge Center for Crafts and Sustainability.