Genbrug af byggematerialer i Norden skal øges

27.03.23 | Nyhed
 Exterior Valle Wood

 

Exterior of Valle Wood in Oslo.

Photographer
Anders Vestergaard Jensen

Facaden på Valle Wood i Oslo.

De studerendes praktiske kompetencer inden for genbrug af byggematerialer på de nordiske erhvervsuddannelser skal højnes.

Byggebranchen i hele Norden efterspørger nye kompetencer til at understøtte den grønne omstilling. Samtidig har den stigende ressourcemangel givet et øget fokus på genbrug af byggematerialer. På den baggrund lancerer programmet Nordic Sustainable Construction et projekt målrettet de studerende på de nordiske erhvervsuddannelser. Der skal udvikles undervisningsmateriale, der styrker de studerendes kompetencer i at genbruge byggematerialer.

- Der et stort potentiale for forbedringer i byggebranchen, siger Helle Redder Momsen, Sekretariatsleder af Nordic Sustainable Construction, og tilføjer: - Vi vil accelerere disse forbedringer igennem kompetenceopbygning af de studerende, som vil bringe ny viden med ud på deres arbejdspladser og således fungere som ambassadører for øget genbrug af byggematerialer i Norden.

 

Ressourceknaphed og cirkularitet i byggebranchen er udfordringer for alle nordiske lande i disse år

Karen Ellemann, Generalsekretær for Nordisk Ministerråd

Omstilling i den nordiske byggebranche

Projektet er en del af det fælles nordiske arbejde for at blive den mest bæredygtige region i 2030, herunder at Norden bliver den førende region inden for bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri. For at lykkedes med en grøn omstilling, samt cirkularitet i den nordiske byggebranche, er det afgørende at samarbejde på tværs af Norden.

Generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann, ser projektet som et godt eksempel på, hvordan nordisk samarbejde hjælper med at løse fælles udfordringer. 

- Ressourceknaphed og cirkularitet i byggebranchen er udfordringer for alle nordiske lande i disse år. Gennem nordisk samarbejde og projekter der behandler disse udfordringer kan vi lære af hinandens tilgange og erfaring og derigennem skabe værdi for den nordiske byggebranche, men også uden for Norden. 

 

Programmet Nordic Sustainable Construction har til formål at etablere Norden som førende inden for bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri og støtte den grønne omstilling af den nordiske byggebranche. Programmet arbejder med nordisk harmonisering af livscyklusvurderinger (LCA), cirkulære forretningsmodeller og udbud, bæredygtige byggematerialer og arkitektur, emissionsfrie byggepladser, forøget genbrug af byggematerialer samt vidensdeling.

Når undervisningsmaterialet er færdigudviklet vil det være tilgængeligt på Nordic Sustainable Constructions hjemmeside. 

Projektet om udvikling af undervisningsmaterialer udføres af et konsortium bestående af konsulentfirmaet Norion Consult og Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.