Sinisen kasvun vetovoimaa halutaan lisätä

06.10.17 | Uutinen
 Blue Fashion Challenge
Valokuvaaja
Federico Peltretti
Färsaarten kalastusministeriö isännöi 2.–4. lokakuuta 2017 Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemaa foorumia, jossa suuret merivaltiot pohtivat sinistä kasvua. Foorumin päättäneeseen korkean tason keskusteluun osallistui ministereitä ja virkamiehiä muun muassa Grenadasta, Islannista, Kap Verdestä, Mauritiukselta, São Tomé-Príncipestä, Seychelleiltä ja Euroopan komissiosta.

Saarivaltiot hallinnoivat laajoja merialueita, ja niitä yhdistää vastuu merten kunnosta sekä sitoutuminen siihen. Saarivaltiot ovat myös kansainvälisen meriagendan keskeisiä toimijoita. Merialueet ja meren luonnonvarat tarjoavat lisäksi erinomaisia mahdollisuuksia kestävän kasvun luomiseen.

Suurten merivaltioiden sinisen kasvun foorumi

Foorumissa keskusteltiin kansainvälisestä yhteistyöstä, ja perustana on vahva usko pohjoisen ja etelän merivaltioiden välisten siteiden lujittamiseen.

Keskusteluissa käsiteltiin lisäarvon luomista ja arvoketjuja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: alihyödynnetyt meren luonnonvarat, arvokkaiden kalojen ja äyriäisten pienimuotoinen vientituotanto, merimateriaaleista valmistetut muotituotteet, merituotteiden terveyssovellukset ja muut teolliset sovellukset sekä tutkimusyhteistyö ja -kapasiteetti.

Foorumin osallistujat korostivat myös, että suurten merivaltioiden monet yhteiset haasteet ja mahdollisuudet tarjoavat vankan perustan niiden kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen.

Naiset ja nuoret on saatava mukaan kala- ja äyriäisteollisuuden kaikkeen toimintaan, jotta merivaltiot voisivat hyödyntää sinisen kasvun täyden potentiaalin osana kestävän kehityksen edistämistä.

 

Naisten ja nuorten rekrytointi keskeistä

Islannin kalastus- ja maatalousministeri Thorgerður Katrín Gunnarsdóttir totesi pyöreän pöydän keskustelussa, että ”naiset ja nuoret on saatava mukaan kala- ja äyriäisteollisuuden kaikkeen toimintaan, jotta merivaltiot voisivat hyödyntää sinisen kasvun täyden potentiaalin osana kestävän kehityksen edistämistä”.

Korkean tason osallistujat korostivat myös, että kansainvälisellä tasolla on keskityttävä nykyistä enemmän merten hallinnointiin ja kestävään kehitykseen. Kap Verden EU-suurlähettiläs José Filomeno Monteiro totesi, että ”minkään meriin liittyvän foorumin, sääntelyn tai toiminnan ei tulisi olla laillista ilman suurten merivaltioiden osallistumista. Suurilla merivaltioilla on oltava yhteinen ääni”.

Färsaaret on sitoutunut edistämään suurten merivaltioiden tulevia tapaamisia.

Sinisen kasvun vetovoimaa halutaan lisätä

Osallistujat ilmaisivat tukensa foorumin yleissuosituksille, jotka koskivat muun muassa tehokkaan yhteistyön ja kumppanuuden kehittämistä, sinistä kasvua tukevien instituutioiden luomista, kansalaisten ja kuluttajien osallistamista sekä sinisen kasvun vetovoiman lisäämistä.

”Färsaaret on sitoutunut edistämään suurten merivaltioiden tulevia tapaamisia”, totesi Färsaarten kalastusministeri Høgni Hoydal. Hän päätti pyöreän pöydän keskustelun ilmoittamalla, että Färsaaret järjestäisi foorumin seurantatapahtuman vuonna 2018 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kalastuskomitean kokouksen yhteydessä.

Maltalla järjestettyyn suurten merivaltioiden sinisen kasvun foorumiin osallistuivat Färsaaret, Grenada, Grönlanti, Islanti, Kap Verde, Malta, Mauritius, Norja, Papua-Uusi-Guinea, São Tomé-Príncipe, Seychellit, Vanuatu ja Euroopan unioni.

 

Suurten merivaltioiden sinisen kasvun foorumi alkoi Maltalla (FAO)