Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Gjør blå vekst trendy

06.10.17 | Nyhed
 Blue Fashion Challenge
Photographer
Federico Peltretti
Færøyenes fiskeridepartement var vertskap for det første Large Ocean Nations Forum on Blue Growth, 2.–4. oktober 2017, støttet av Nordisk ministerråd. I den avsluttende rundebordsdiskusjonen deltok ministre og seniorrepresentanter fra Kapp Verde, Grenada, Island, Mauritius, São Tomé og Principe og Seychellene, samt fra Europakommisjonen.

Øystater kontrollerer enorme havområder. De deler et ansvar og engasjement for verdenshavenes helsetilstand, og er nøkkelaktører i den globale havagendaen. Havområder og marine ressurser byr også på store muligheter for bærekraftig vekst.

Large Ocean Nations Forum on Blue Growth

Forumet diskuterte samarbeid mellom disse statene i et globalt perspektiv, basert på en fast tro på sterkere bånd mellom store havnasjoner i Nord og Sør.

Diskusjonene fokuserte på å skape høy verdi og verdikjeder på områder som underutnyttede marine ressurser, småskalaproduksjon av sjømat av høy verdi for eksport, moteprodukter laget av marine materialer, helse og annen industriell bruk av havprodukter, og forskningssamarbeid og -kapasitet.

Det ble understreket at de mange utfordringene og mulighetene som store havnasjoner deler, danner et solid grunnlag for enda sterkere samarbeid mellom disse statene i et globalt perspektiv.

Å rekruttere kvinner og unge inn i alle aspekter av sjømatindustrien er avgjørende for å realisere den blå vekstens fulle potensial i bærekraftig utvikling av havnasjonene.

 

Avgjørende å rekruttere kvinner og unge

Thorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Islands minister for fiskeri og landbruk, understreket i rundebordsdiskusjonen at “å rekruttere kvinner og unge inn i alle aspekter av sjømatindustrien er avgjørende for å realisere den blå vekstens fulle potensial i bærekraftig utvikling av havnasjonene”.

Høynivådeltakere la også vekt på et styrket fokus på havforvaltning og bærekraft på internasjonalt nivå. José Filomeno Monteiro, Kapp Verdes ambassadør til EU, sa at “ingen havrelaterte fora, reguleringer eller operasjoner burde være legitime uten deltakelse av store havnasjoner. Store havnasjoner må snakke med én stemme”.

Færøyene ønsker å arbeide for flere møter mellom store havnasjoner i framtida.

Gjør blå vekst trendy

Deltakerne uttrykte sin støtte til forumets generelle anbefalinger, deriblant å bygge opp effektivt samarbeid og partnerskap, skape institusjoner som fremmer blå vekst, engasjere samfunn og forbrukere og gjøre blå vekst trendy.

"Færøyene ønsker å arbeide mot flere møter mellom store havnasjoner i framtida”, sa Høgni Hoydal, Færøyenes fiskeriminister. Han avsluttet rundebordsdiskusjonen med å kunngjøre at Færøyene vil være vertskap for et sidearrangement under FNs organisasjon for ernæring og landbruks møte i 2018, som en oppfølging av Forumet.

Deltakerne på Large Ocean Nations Forum on Blue Growth på Malta var Kapp Verde, Færøyene, Grønland, Grenada, Island, Malta, Mauritius, Norge, Papua Ny-Guinea, São Tomé og Príncipe, Seychellene, Vanuatu og EU.

 

Large Ocean Nations’ Forum on Blue Growth åpner på Malta (FAO)