Suomi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2016

27.10.15 | Uutinen
Juha Sipilä
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2016. Suomen hallituksen tavoite puheenjohtajavuodelle on tehdä aktiivisesti työtä pohjoismaisen yhteistyön kiinnostavuuden lisäämiseksi Suomessa ja Pohjolassa, myös kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän saralla. Pääministeri Juha Sipilä esitteli Suomen puheenjohtajakauden ohjelman keskeisen sisällön Pohjoismaiden neuvoston Reykjavikin istunnossa tiistaina. Suomen puheenjohtajakauden pääteemat ovat vesi, luonto ja ihmiset.

– Pohjoismainen yhteistyö on meille tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan. Yhteistyö perustuu yhteisille arvoille ja vahvuuksille, ja haluamme luoda pohjoismaista hyötyä kansalaisille, jäsenmaille sekä Pohjoismaiden elinkeinoelämälle, pääministeri Sipilä painotti.

Pääministeri Sipilä korosti myös yhteistyötä rajaesteiden poistamiseksi, vapaan liikkuvuuden helpottamista ja sen myötä työllistymismahdollisuuksien parantamista Pohjolassa.

Sipilä painotti samaan aikaan pohjoismaisen yhteistyön jatkuvan uudistamisen merkitystä, jotta yhteistyö voisi entistä paremmin toimia ponnahduslautana kansainväliselle kaupalle, investoinneille ja innovaatioille. Yksi Suomen puheenjohtajakaudella priorisoitavista osa-alueista on digitalisaatio, jonka osalta kehitys on nopeaa ja vaikuttaa lähes kaikkiin yhteiskunnan aloihin.

– Pohjoismaiden edellytykset toimia digitalisaation edelläkävijöinä ovat erittäin hyvät, Juha Sipilä totesi. Esimerkiksi älysähköverkkojen, biotalouden, cleantechin, älykkään liikenteen ja terveydenhuollon digitalisaation kehittäminen tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle ja edelläkävijyydelle.

Suomi painottaa puheenjohtajakauden ohjelmassaan myös pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden säilyttämistä. Pohjoismaat ovat vuosien kuluessa onnistuneet luomaan hyvinvointia ja tehokkuutta yhdistämällä korkeatasoisen osaamisen, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon.

Maailmanlaajuinen pakolaiskriisi on kuitenkin suuri haaste Pohjoismaille. Kriisin ratkaisuun vaikuttavat muun muassa turvallisuuspoliittisen yhteistyön syveneminen sekä tiiviimpi yhteistyö ilmastokysymyksissä.

Tanska on toiminut Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2015. Puheenjohtajuus siirtyy Suomelle vuoden vaihtuessa.

Tutustu Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaan.