Uusi pohjoismainen vihreän kasvun tutkimusohjelma

18.11.14 | Uutinen
Deltagere Green Growth session
Valokuvaaja
Terje Heiestad
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toimivat kolme laitosta, NordForsk, Pohjoismainen energiantutkimus ja Nordic Innovation, yhdistävät voimansa löytääkseen ratkaisuja ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ohjelma käynnistetään Pohjoismaisen huippututkimusaloitteen loppukonferenssissa 18.–19. marraskuuta.

NordForskin johtaja Gunnel Gustafsson ilmoitti aloitteesta Islannin Keflavíkissa viime viikolla pidetyn energia- ja elinkeinoministerien vuosittaisen kokouksen yhteydessä järjestetyssä Nordregio Forumissa.

Pohjoismaista huippututkimusaloitetta hyvin pitkälle muistuttavan uuden ohjelman kehittämisestä ja hallinnoinnista huolehtivat yhteistyössä NordForsk, Pohjoismainen energiantutkimus ja Nordic Innovation.

Uusi aloite käynnistetään Pohjoismaisen huippututkimusaloitteen Tukholmassa 18.–19. marraskuuta järjestämän loppukonferenssin yhteydessä. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten sanoi konferenssissa:

– Maailman ilmasto- ja energiahaasteet edellyttävät uutta tietämystä ja uusia innovaatioita. Yhdessä me voimme auttaa ratkaisemaan maailmanlaajuisen ilmastokriisin ja edistää samalla tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Pohjoismaissa.

– Tämä aloite luo uuden perustan ilmasto-, energia- ja ympäristöalan pohjoismaiselle tutkimus- ja innovaatioyhteistyölle. Tietyillä energia- ja ilmastosektoreilla Pohjola on jo nyt johtavassa asemassa, hän lisäsi.

Pääministerien vihreän kasvun aloite

Vihreän kasvun tutkimus- ja innovaatioaloitteen perustana on Pohjoismaiden ministerineuvoston tukema Pohjoismaiden pääministerien yhteinen Vihreä kasvu pohjoismaisittain -aloite.

Ohjelmaan otetaan mukaan tutkimusryhmiä ja teollisuuden toimijoita, ja siinä on kolme peruspilaria:

  • Yhteiskunta: Yhteiskunnan kestävä kehitys, jossa otetaan huomioon kansalaisten hyvinvointi ja edistetään pohjoismaisen hyvinvointimallin ylläpitämisessä tarvittavaa sinnikkyyttä.
  • Talous: Kilpailukykyinen ja innovatiivinen elinkeinoelämä hyödyntää luonnonvaroja kokonaisvaltaisessa arvoketjussa, jossa tehokkaat ja kestävät energia- ja kuljetusratkaisut hyödyttävät paikallista ja alueellista kehitystä.
  • Ympäristö: Luonnonvarojen käyttöön perustuvan kestävän kehityksen edistäminen. Tämä merkitsee puhtaan energian käyttöä energiaintensiivisessä teollisuudessa ja liikenteessä sekä innovatiivisia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita, joiden avulla voidaan optimoida resurssien käyttö peruselinkeinoissa.

Ohjelman vuoden kestävä valmisteluvaihe käynnistyy arviolta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, ja sitä seuraa viisi vuotta kestävä varsinainen ohjelmajakso.

Ohjelma rahoitetaan yhteisestä potista, jonka suuruudeksi arvioidaan noin 12 miljoonaa euroa.

Lue myös asiaa koskeva artikkeli NordForsk-sivustossa.