Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Nyt nordisk forskningsprogram om grøn vækst

18.11.14 | Nyhet
Deltagere Green Growth session
Photographer
Terje Heiestad
Tre institutioner under Nordisk Ministerråd, NordForsk, Nordisk Energiforskning og Nordic Innovation, går sammen om at finde forsknings- og innovationsbaserede løsninger på de miljø- og samfundsmæssige udfordringer. Programmet bliver lanceret samtidig med at det nordiske topforskningsinitiativ afholder sin afsluttende konference den 18.-19. november.

Direktør for NordForsk, Gunnel Gustafsson, løftede sløret for det kommende initiativ i sidste uge på Nordregio Forum i Keflavik, Island, i forbindelse med energi- og erhvervsministrenes årlige møde.

Programmet skal udvikles og administreres i et samarbejde mellem NordForsk, Nordisk Energiforskning og Nordic Innovation – meget lig det nordiske topforskningsinitiativ.

Det nye initiativ lanceres samtidig med at det nordiske topforskningsinitiativ afholder sin afsluttende konference i Stockholm den 18.-19. november. Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten, holdt en tale på konferencen, hvor han blandt andet sagde følgende:

– De klima- og energimæssige udfordringer i vores verden kræver ny viden og innovation. Men sammen kan vi bidrage til at løse den globale klimakrise og samtidig fremme forskning og innovation i Norden.

– Med dette initiativ har vi skabt en ny platform for det fremtidige nordiske forsknings- og innovationssamarbejde inden for klima, energi og miljø, og Norden er nu en førende region inden for visse områder af klima- og energisektorerne, tilføjede han.

Statsministrenes grøn vækst-initiativ

Forsknings- og innovationsinitiativet om grøn vækst udspringer af de nordiske statsministres grøn vækst-initiativ i regi af Nordisk Ministerråd.

Både forskningsgrupper og aktører fra erhvervslivet bliver involveret i programmet som fokuserer på tre hovedområder:

  • Samfund: En grøn omstilling af samfundet som tager hensyn til borgernes velfærd og livskvalitet og sikrer at principperne for den nordiske velfærdsmodel opretholdes.
  • Økonomi: Et konkurrencedygtigt og innovativt erhvervsliv som udnytter ressourcerne i hele værdikæden, og som bruger effektive og bæredygtige løsninger inden for energi og transport der er gavnlige for den lokale og regionale udvikling.
  • Miljø: Fremme den bæredygtige forvaltning af naturens ressourcer. Dette omfatter ren energi til energiintensiv industri og transport samt innovative produkter, metoder og teknologi med henblik på at optimere brugen af ressourcer fra de primære erhverv.

Programmets forberedende fase varer et år og forventes at blive sat i gang i løbet af første kvartal 2015. Herefter indledes selve programmet som varer i fem år.

Programmet bliver finansieret via en fælles pulje som i øjeblikket er på cirka 100 millioner norske kroner.

Læs også artiklen på NordForsks netsted
.