Vapaa liikkuvuus pääaiheena yhteistyöministerien ja rajaesteneuvoston kokouksessa

02.06.23 | Uutinen
Samarbetsministrarna möts på Island 2023.

Samarbetsministrarna Island 2023

Photographer
Sigurjón Ragnar Sigurjónsson / Norden.org

Pohjoismaiset yhteistyöministerit tapasivat Islannissa, jossa heillä oli kokous myös pohjoismaisen rajaesteneuvoston kanssa. 

Pohjoismaiden välinen vapaa liikkuvuus ja keinot sen edistämiseksi olivat asialistalla, kun pohjoismaiset yhteistyöministerit ja pohjoismainen rajaesteneuvosto pitivät vuotuisen kokouksensa Islannin Reykholtissa 2. kesäkuuta.

Rajaesteneuvoston puheenjohtaja Siv Friðleifsdóttir totesi kokouksessa, että vapaata liikkuvuutta haittaavat rajaesteet ovat luonteeltaan aiempaa mutkikkaampia. Siksi niitä on myös vaikeampi ratkaista. Rajaesteiden ratkominen vaatiikin sitä, että pohjoismaisuus huomioidaan nykyistä enemmän kansallisessa päätöksenteossa.

– Tarvitsemme siinä teidän apuanne. Teillä on vahvat poliittiset lähtökohdat varmistaa, että rajaesteitä ja liikkuvuushaasteita priorisoidaan kansallisesti ja että yhteistyö sujuu meidän ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Viime kädessä ongelmien ratkaisu on useimmiten hallitusten käsissä, Siv Friðleifsdóttir sanoi ministereille.

Pohjoismaisten yhteistyöministerien puheenjohtajana toimiva Islannin ministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson korosti, että vapaa liikkuvuus on keskeinen prioriteetti.

– Meidän on onnistuttava poistamaan esteet, jotka estävät Pohjolaa tulemasta maailman integroituneimmaksi alueeksi. Nyt tarvitaan määrätietoista työskentelyä, jotta toiseen Pohjoismaahan muuttaminen sekä työnteko ja opiskelu toisessa Pohjoismaassa olisi mahdollisimman helppoa. Siten voimme saavuttaa tavoitteemme. Uskon, että tuloksia on mahdollista saada enemmän, jos keskitymme kokouksessa käsiteltyihin teema-alueisiin, Guðmundur Ingi Guðbrandsson sanoi.

Kuusi teema-aluetta vuonna 2023

Yhteistyöministerit saivat kokouksessa selonteon rajaesteneuvoston painopistealueista vuonna 2023. Neuvostolla on tänä vuonna kuusi teema-aluetta, jotka liittyvät liikkuvuuteen ja integraatioon: toimialakohtainen ammattipätevyyden tunnustaminen, digitalisaatio, väestörekisteriyhteistyö, verotuksen rajaesteet sekä eläkeasiat ja raja-aluetilastot.

Kokouksessa keskityttiin etenkin väestörekisteriyhteistyöhön ja verotukseen liittyviin rajaesteisiin, mutta työtä tehdään kaikilla teema-alueilla. Neuvostolla on tänä vuonna 30 priorisoitua rajaestettä.

Toiveissa rajaesteiden painoarvon kasvu

Pohjoismaiden ministerineuvosto on edistänyt viime vuosina aktiivisesti visiota, jonka tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio ohjaa ministerineuvoston toimintaa myös tulevina vuosina, ja visiotyön tueksi laaditaan uusia työsuunnitelmia.

Siv Friðleifsdóttir korosti yhteistyöministereille, että rajaesteneuvostolle tulisi antaa tulevissa työsuunnitelmissa selkeä mandaatti.

– Visiotyön nykyisessä toimintasuunnitelmassa ei ole täysin onnistuttu huomioimaan pohjoismaisen integraation ja maiden välisen liikkuvuuden tärkeyttä.  Tätä saattaa jonkin verran kompensoida se, että rajaesteneuvosto sai vuonna 2021 uuden ja entistä vahvemman toimeksiannon, mutta aivan loppuun asti se ei kanna. Fokuksemme onkin nyt siinä, että rajaesteiden ja liikkuvuuden painoarvo kasvaisi yhteistyöministerien omien yhteistyöohjelmien ja niihin liittyvien työsuunnitelmien myötä, Siv Friðleifsdóttir totesi.

Rajaesteneuvoston nykyinen toimeksianto ulottuu vuoteen 2024. Uusi toimeksianto tulee voimaan vuonna 2025, jolloin myös uudet yhteistyöohjelmat ja työsuunnitelmat otetaan käyttöön.

Rajaesteneuvosto on poliittisesti nimitetty ja riippumaton elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa.

 

 

Contact information