Raja-aluekomiteoiden osaaminen säilytettävä

10.04.24 | Uutinen
Photographer
Gwenael Akira Helmsdal Carre/norden.org
Pohjoismaisia raja-aluekomiteoita on kehitettävä sen sijaan, että ne kilpailutettaisiin. Tätä mieltä on Pohjoismaiden neuvosto, joka vastustaa osittain ehdotusta aluekehityksen ja -suunnittelun pohjoismaiseksi yhteistyöohjelmaksi 2025–2030.

– Pohjoismailla on 12 raja-aluekomiteaa etelästä Juutinrauman alueelta pohjoiseen Tornion ja Haaparannan alueelle. Niillä on erittäin tärkeä rooli työssä, jolla pyritään toteuttamaan visio Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. Raja-alueyhteistyö on tärkeää koko Pohjolalle, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan esittelijä Per-Arne Håkansson.

Pohjoismaiden ministerineuvoston aluesektori antoi ulkopuoliselle konsulttitoimistolle tehtäväksi arvioida raja-alueyhteistyötä ja tehdä ehdotuksia uudeksi yhteistyömalliksi osana aluekehityksen ja -suunnittelun uuden yhteistyöohjelman valmistelua.

Pohjoismaiden neuvosto on eri mieltä arviointiraportin päätelmistä. Erityisesti neuvosto vastustaa ehdotusta, jonka mukaan nykyisten raja-aluekomiteoiden toiminnasta järjestettäisiin tulevalla ohjelmakaudella avoin tarjouskilpailu. Riskinä on se, että rajakomiteoita ja niiden pitkää kokemusta raja-alueyhteistyöstä aletaan pitää vähempiarvoisina kuin lyhytjänteisiä tavoitteita ja ratkaisuja, joilla ei ole aluepoliittista pohjaa.

Rajakomiteat ovat infrastruktuuri, joka edistää Pohjolan integraatiota paikallisten ja alueellisten demokraattisesti valittujen elinten puolesta.

– Pohjoismaiden ministerineuvosto ehdottaa, että rajakomiteat kilpailutetaan niiden kehittämisen sijasta. Suhtaudumme tähän kriittisesti, koska kyse ei ole yrityksistä tai elinkeinotoiminnasta. Komiteoiden toiminnan perustana on pitkäaikainen yhteiskunnallinen hyöty ja yhteistyö kansan valitsemien alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa raja-alueilla. Toivomme, että 12 rajakomitealta saadut aloitteet otetaan huomioon ja sisällytetään yhteistyöhön sekä valmisteilla olevaan rahoitusmalliin, Håkansson toteaa lopuksi.