Yhteistyötä lisäämällä kohti Pohjoismaiden 2030-tavoitteita

29.09.23 | Uutinen
Nordiska rådets vicepresident Helge Orten, OECD:s vicegeneralsekreterare Ulrik Vestergaard Knudsen, Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann, Islands minister för nordiskt samarbete Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Danmarks minster för nordiskt samarbete Louise Schack Elholm.

Nordiska rådets vicepresident Helge Orten, OECD:s vicegeneralsekreterare Ulrik Vestergaard Knudsen, Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann, Islands minister för nordiskt samarbete Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Danmarks minster för nordiskt samarbete Louise Schack Elholm.

Photographer
Maria Louise Reichardt/norden.org

Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Helge Orten, OECD:n varapääsihteeri Ulrik Vestergaard Knudsen, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann, Islannin pohjoismainen yhteistyöministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson ja Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri Louise Schack Elholm.

Pohjoismaiden pääministerien hyväksymän Visio 2030:n toteutuksessa ollaan siirtymässä jälkipuoliskolle. Pohjoismaiden ministerineuvosto järjesti siksi konferenssin saadakseen aloitteita vuosien 2025–2030 toimintasuunnitelmaan.

Visio 2030:n tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue, ja siinä on kolme painopistealuetta: vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Pohjoismaiden ministerineuvosto on pyytänyt tänä vuonna Pohjoismaiden neuvostolta ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilta aloitteita siitä, miten visio voitaisiin parhaiten toteuttaa. Nyt pidetyn konferenssin keskustelut perustuivat vision kolmeen painopistealueeseen, ja niihin liittyviä ehdotuksia saatiin elinkeinoelämältä, tutkijoilta, nuorilta ja Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikoilta.

Yhteistyö avainsanana

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann ei epäröi, kun häntä pyydetään nimeämään päivän keskustelujen kolme tärkeintä teemaa:

– Tarvitsemme yhteistyötä, vahvempaa yhteistyötä ja vieläkin vahvempaa yhteistyötä! Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että meillä on edellytyksiä ja velvollisuus tehdä enemmän yhteistyötä. Pohjoismailla on kaikilla omat näkökulmansa, jotka rikastuttavat poliittista keskustelua. Meillä on myös kyky kehittää aloitteita, jotka tekevät Pohjolasta vielä nykyistäkin vahvemman alueen. Samalla voimme tarjota ratkaisuja koko maailman haasteisiin.

Tekoäly, toimintakyky ja nuorten osallistuminen

Konferenssin keskustelut kiteytti Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Helge Orten, jolla on niin ikään kolme keskeistä huomiota:

– Ensinnäkin tekoäly-yhteistyö on hyvin tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Kehityksen tahdissa pysyminen vaatii sitä, että meillä on tarvittava infrastruktuuri. Toiseksi meidän pitää jatkossakin huolehtia siitä, että nuorten ääni tulee kuulluksi ja että he osallistuvat pohjoismaiseen päätöksentekoon. Kolmanneksi pitää mielestäni huolehtia paitsi yhteistyöstä myös siitä, että päätökset kyetään toteuttamaan riittävän nopeasti maailman muuttuessa.

Uuden Visio 2030 -toimintasuunnitelman valmistelu jatkuu tulevana vuonna, ja suunnitelma on määrä esitellä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa marraskuussa 2024.