Ännu mer samarbete nyckel till att nå Nordens visionsmål för 2030

29.09.23 | Nyhet
Nordiska rådets vicepresident Helge Orten, OECD:s vicegeneralsekreterare Ulrik Vestergaard Knudsen, Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann, Islands minister för nordiskt samarbete Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Danmarks minster för nordiskt samarbete Louise Schack Elholm.

Nordiska rådets vicepresident Helge Orten, OECD:s vicegeneralsekreterare Ulrik Vestergaard Knudsen, Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann, Islands minister för nordiskt samarbete Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Danmarks minster för nordiskt samarbete Louise Schack Elholm.

Fotograf
Maria Louise Reichardt/norden.org

Nordiska rådets vicepresident Helge Orten, OECD:s vicegeneralsekreterare Ulrik Vestergaard Knudsen, Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann, Islands minister för nordiskt samarbete Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Danmarks minster för nordiskt samarbete Louise Schack Elholm.

De nordiska statsministrarnas Vision 2030 för det nordiska samarbetet är på väg in i sin andra period 2025–2030, och i samband med det ordnade Nordiska ministerrådet en konferens för att samla inspel till en ny handlingsplan.

Vision 2030 strävar till att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region, och fokuserar på tre delområden: ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Nordiska ministerrådet har under det här året bett om inspel på hur visionen bäst kan förverkligas från både Nordiska rådet och olika aktörer inom civilsamhället i Norden. Diskussionen på konferensen var också uppbyggd kring visionens tre teman, med inspel från representanter för både näringsliv, forskning, ungdom och parlamentariker från Nordiska rådet.

Samarbete nyckelord

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann tvekar inte när hon nämner de tre viktigaste teman hon har identifierat under dagen:

- Samarbete, starkt samarbete och ännu starkare samarbete! Alla är eniga om att vi kan och skall samarbeta mera. Vi i Norden har alla olika perspektiv som berikar den politiska diskussionen, och vi lyckas ta fram initiativ som både gör Norden till en ännu starkare region än vad vi redan är, och samtidigt kan bidra med lösningar till hela världens utmaningar.

AI, handlingskraft och ungas deltagande

Nordiska rådets vicepresident Helge Orten som summerade upp diskussionen på konferensen har också ett bud på de tre viktigaste punkterna han tar med sig:

- För det första är samarbete inom AI mycket viktigt med tanke på framtiden – för att vi skall kunna hänga med i utvecklingen krävs att det finns en infrastruktur på plats för det. För det andra skall vi också fortsättningsvis se till att de ungas röst hörs och att de deltar i beslutsfattandet i Norden. För det tredje ser jag att vi förutom att samarbeta också bör se till att vi är kapabla att genomföra besluten tillräckligt snabbt i en föränderlig värld.

Arbetet med den nya handlingsplanen för Vår vision 2030 fortgår under det kommande året för att kunna presenteras på Nordiska rådets session i november 2024.