Rigmor Andersen Eide (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
124
Speaker role
Midtergruppen
Päivämäärä

Jeg skal ikke komme inn på selve innvandringsspørsmålet, men peke på at vi har hatt en lang prosess angående nye gruppeinndelinger i Nordisk råd, altså den nye forretningsordenen. Spørsmålet mitt er: Har Sannfinnene løftet fram sitt forslag i den forbindelse? Har man ikke gjort det, er spørsmålet: Hvorfor har man ikke gjort det?