Rigmor Andersen Eide (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
124
Talerrolle
Midtergruppen
Dato

Jeg skal ikke komme inn på selve innvandringsspørsmålet, men peke på at vi har hatt en lang prosess angående nye gruppeinndelinger i Nordisk råd, altså den nye forretningsordenen. Spørsmålet mitt er: Har Sannfinnene løftet fram sitt forslag i den forbindelse? Har man ikke gjort det, er spørsmålet: Hvorfor har man ikke gjort det?