Rigmor Andersen Eide (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
124
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Jeg skal ikke komme inn på selve innvandringsspørsmålet, men peke på at vi har hatt en lang prosess angående nye gruppeinndelinger i Nordisk råd, altså den nye forretningsordenen. Spørsmålet mitt er: Har Sannfinnene løftet fram sitt forslag i den forbindelse? Har man ikke gjort det, er spørsmålet: Hvorfor har man ikke gjort det?