344. Michael Tetzschner (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
344
Speaker role
Den Konservative Gruppe, Præsidiets talsperson
Päivämäärä

Replikanten viser til at man ikke har hatt gjennomslag på politisk nivå fordi det ikke var tid eller interesse. Det er et helt annet problem enn det som kan avhjelpes ved å ansette en person på et kontor for å grave frem informasjon som allikevel er like godt tilgjengelig hvis man har en pc som er operativ.