344. Michael Tetzschner (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
344
Talerrolle
Den Konservative Gruppe, Præsidiets talsperson
Dato

Replikanten viser til at man ikke har hatt gjennomslag på politisk nivå fordi det ikke var tid eller interesse. Det er et helt annet problem enn det som kan avhjelpes ved å ansette en person på et kontor for å grave frem informasjon som allikevel er like godt tilgjengelig hvis man har en pc som er operativ.