Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
99
Henkilö
Speaker role
Socialdemokratiska gruppens talesperson
Päivämäärä

Vi har ikke gått så nøye inn på hvordan det skal gjøres, men synes det du foreslår her, er en meget god tanke om hvordan vi kan gjøre dette. Svanemerke-komiteen må i bedømmelsen komme med faglig innspill om dette er en vei å gå. Miljømerkingen er én farge, håndverk og design kan ha en annen farge svanemerking – så kan man skille på fargene. Man finner da løsninger på den måten du her beskriver.

Vi har ikke hugget dette i stein, en er åpen for å se på hvordan man kan bedre Svanemerket, at det omfatter flere områder enn det gjør i dag.