Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
99
Notandi
Speaker role
Socialdemokratiska gruppens talesperson
Dagsetning

Vi har ikke gått så nøye inn på hvordan det skal gjøres, men synes det du foreslår her, er en meget god tanke om hvordan vi kan gjøre dette. Svanemerke-komiteen må i bedømmelsen komme med faglig innspill om dette er en vei å gå. Miljømerkingen er én farge, håndverk og design kan ha en annen farge svanemerking – så kan man skille på fargene. Man finner da løsninger på den måten du her beskriver.

Vi har ikke hugget dette i stein, en er åpen for å se på hvordan man kan bedre Svanemerket, at det omfatter flere områder enn det gjør i dag.