Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
99
Talerrolle
Socialdemokratiska gruppens talesperson
Dato

Vi har ikke gått så nøye inn på hvordan det skal gjøres, men synes det du foreslår her, er en meget god tanke om hvordan vi kan gjøre dette. Svanemerke-komiteen må i bedømmelsen komme med faglig innspill om dette er en vei å gå. Miljømerkingen er én farge, håndverk og design kan ha en annen farge svanemerking – så kan man skille på fargene. Man finner da løsninger på den måten du her beskriver.

Vi har ikke hugget dette i stein, en er åpen for å se på hvordan man kan bedre Svanemerket, at det omfatter flere områder enn det gjør i dag.