271. Kjell-Arne Ottosson (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
271
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Jag tänker lite motsatt. Detta ligger under både nationell och medicinsk kompetens. Det handlar inte om mobilitet. Detta är en av de frågor som jag som sagt funderar på vad den har här att göra. Men det är upp till utskottet att behandla detta vidare, så får vi se. Men min linje är ganska klar. Det handlar som sagt inte om innehållet som sådant. Det har jag ingenting att säga om, utan det är den medicinska kompetensen som får avgöra det.