Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod