295. Jan Erik Messmann (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
295
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Päivämäärä

Nei, vi kan ikke se på noen måte at det er et usikkert system. Jeg bare synes det kunne være helt fantastisk hvis det ble jevnet ut, at vi fikk et system som virket i hele Norden. Vi er helt sikker på at vi skaper de pilotene vi har bruk for, og at de er dyktige alle sammen. De skal gjennom prøver, opptaksprøver osv., så det kommer fra samme system som alle andre universitetsutdannelser og akademier. Jeg synes ikke det skal være sånn at man skal betale dette selv, som den eneste utdannelsen i det hele tatt innen høyere utdanning.