295. Jan Erik Messmann (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
295
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Nei, vi kan ikke se på noen måte at det er et usikkert system. Jeg bare synes det kunne være helt fantastisk hvis det ble jevnet ut, at vi fikk et system som virket i hele Norden. Vi er helt sikker på at vi skaper de pilotene vi har bruk for, og at de er dyktige alle sammen. De skal gjennom prøver, opptaksprøver osv., så det kommer fra samme system som alle andre universitetsutdannelser og akademier. Jeg synes ikke det skal være sånn at man skal betale dette selv, som den eneste utdannelsen i det hele tatt innen høyere utdanning.