Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

VIDEO: Barnkonventionen – hur långt har vi kommit i Norden?

28.10.14 | Uutinen
I samband med Nordiska rådets session i Stockholm den 28–30 oktober arrangerade den Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, ett seminarium för att belysa arbetet med Barnkonventionen och barns rättigheter i de nordiska länderna och Grönland där de nordiska barnombuden deltog.

I år 2014 firar FN:s barnkonvention 25 års jubileum. Alla de nordiska länderna har ratificerat barnkonventionen och arbetar på olika sätt med att främja barns rättigheter.

Under seminariet möttes Barnombudsmannen i Sverige, Norge, Island och Finland, Børnerådet i Danmark samt MIO från Grönland.I den här videon kan du se både vad barnombudsmönnen, den isländska ansvariga ministern och parlamentariker från Nordiska rådet tycker är den största utmaningen idag gällande barns rättigheter i Norden: