Tanskan vuoro johtaa pohjoismaista yhteistyötä

28.10.14 | Uutinen
Helle Thorning-Schmidt og Carsten Hansen præsenterer Danmarks formandskabsprgram for 2015
Photographer
Samuel Enblom
Kasvu, hyvinvointi, arvot ja Arktis ovat avainsanoja Pohjoismaiden ministerineuvoston Tanskan-puheenjohtajakaudella vuonna 2015.

Jokainen Pohjoismaa toimii vuorollaan hallitusten välisestä yhteistyöstä vastaavan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana ja vuonna 2015 on Tanskan vuoro. Tanska on laatinut vuoden 2015 puheenjohtajakauden ohjelman tiiviissä yhteistyössä Färsaarten ja Grönlannin kanssa. Tanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt esitteli ohjelman Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Tukholmassa 28. lokakuuta muiden Pohjoismaiden pääministerien läsnä ollessa.

 Kasvu

- Kasvu on ratkaisevaa, jos aiomme säilyttää asemamme ja vahvistaa Pohjolaa edelläkävijäalueena, etenkin vihreiden ratkaisujen, energian ja ilmaston osalta. Tämän vuoksi kasvu, työpaikkojen luominen ja kilpailukyvyn vahvistaminen ovat Tanskan puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita, toteaa Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri Carsten Hansen.

Tanska aikoo konkreettisin toimin edistää houkuttelevien, älykkäiden ja kestävien kaupunkien kehitystä, josta Pohjoismaat tunnetaan. Vuonna 2015 puheenjohtajamaa käynnistää laajan pohjoismaisen hankekilpailun uusien houkuttelevien ja kestävien kaupunkikehitysratkaisujen löytämiseksi. 

Tanska haluaa myös laatia pohjoismaisen toimintasuunnitelman resurssitehokkaan ja kestävän pohjoismaisen muoti- ja tekstiilituotannon edistämiseksi.

Hyvinvointi

Tanska aikoo vahvistaa yhteistyötä valitsemillaan hyvinvoinnin osa-alueilla ja varmistaa, että Pohjoismaiden yhteiset resurssit ja voimavarat käytetään Pohjoismaiden kansalaisten hyväksi esimerkiksi jakamalla tietoa aloitteista, jotka voivat vähentää terveyden epätasaista jakautumista.

Arvot

Vuonna 2015 Tanska aikoo myös pyrkiä hyödyntämään paremmin pohjoismaista brändiä vahvistaakseen Pohjoismaiden tunnettuutta sekä profiloidakseen aluetta kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

"Uusi pohjoismainen ruoka" on auttanut osaltaan Pohjolan nostamisessa maailmankartalle, ja Tanska haluaakin kehittää tätä brändiä ja panostaa enemmän Pohjoismaiden yhteisiin pyrkimyksiin kasvumarkkinoilla.

Arktis

Arktisen alueen kysymykset ovat entistä tärkeämmällä sijalla sekä pohjoismaisessa yhteistyössä että kansainvälisesti. Tämän vuoksi Tanska haluaa yhdessä Färsaarten ja Grönlannin kanssa pyrkiä vahvistamaan yhteispohjoismaista ja arktista yhteistyötä arktisen alueen ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi.

Tanskan puheenjohtajakauden ohjelman voi lukea tästä linkistä ja yksittäisiä aloitteita voi seurata osoitteessa www.norden2015.dk.