Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Man kan inte få närståendepenning om inte både vårdare och den sjuke är försäkrad i Sverige

Den som arbetar i Sverige men bor i annat land kan inte få svensk närståendepenning för att vårda en anhörig om inte även denna är ansluten till det svenska socialförsäkringssystemet.

Tietoja

Sarjanumero
17-004
Maat
Sverige
Åland
Aihealue
Social och hälsa
Maa, joka voi ratkaista asian?
Norden
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä

Närståendepenning är en ersättning som lämnas till den som vårdar en närstående som har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot dennes liv. Enligt svenska regler kan närståendepenning endast lämnas när både vårdaren och den sjuke är försäkrade i Sverige. Detta innebär att den som arbetar i Sverige inte kan erhålla närståendepenning för att vårda en sjuk anhörig som är försäkrad i ett annat land än i Sverige.

Keitä asia koskee?

Arbetstagare i Sverige som vill vårda en svårt sjuk närstående som är försäkrad i ett annat nordiskt land.

Ratkaisuehdotus

Att Sverige släpper på kravet att den som vårdas av en nära anhörig måste vara försäkrad i Sverige för att vårdaren ska kunna erhålla närståendepenning.

Vem kan lösa problemet?

Ändring i svensk lagstiftning.

Viimeksi tarkistanut
Socialdepartementet SE 14.11.2019 / AX 14.10.2019
Ota yhteyttä