Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Man kan inte få närståendepenning om inte både vårdare och den sjuke är försäkrad i Sverige

Den som arbetar i Sverige men bor i annat land kan inte få svensk närståendepenning för att vårda en anhörig om inte även denna är ansluten till det svenska socialförsäkringssystemet.

Information

Serienummer
17-004
Berørte lande
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Hvilket land kan løse problemet?
Norden
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja

Närståendepenning är en ersättning som lämnas till den som vårdar en närstående som har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot dennes liv. Enligt svenska regler kan närståendepenning endast lämnas när både vårdaren och den sjuke är försäkrade i Sverige. Detta innebär att den som arbetar i Sverige inte kan erhålla närståendepenning för att vårda en sjuk anhörig som är försäkrad i ett annat land än i Sverige.

Hvem påvirkes af problemet/hvem er berørt

Arbetstagare i Sverige som vill vårda en svårt sjuk närstående som är försäkrad i ett annat nordiskt land.

Løsningsforslag

Att Sverige släpper på kravet att den som vårdas av en nära anhörig måste vara försäkrad i Sverige för att vårdaren ska kunna erhålla närståendepenning.

Vem kan lösa problemet?

Ändring i svensk lagstiftning.

Sidst revideret af
Socialdepartementet SE 14.11.2019 / AX 14.10.2019