11.2.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta yhteistyöelinten pohjoismaisesta rahoituksesta, B 327/kultur, varauma