11.2.
Betænkning over ministerrådsforslag om samarbejdsorganernes nordiske finansiering, B 327/kultur, reservation