11.2.
Nefndarálit um ráðherranefndartillögu um fjármögnun norrænu samstarfsstofnananna, B 327/kultur, fyrirvari