18.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden neuvoston televisiopalkinnosta, A 1669/presidiet, varauma