412. Grunde Almeland (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
412
Talerrolle
Midtergruppen
Dato

Jeg synes det er rart at det blir sagt at det å ha en pris som faktisk også anerkjenner tv, skal virke mot sin hensikt, for nettopp det at det eksisterer en pris, som er der og gir anerkjennelse til både produksjonsmiljøene innenfor film og tv, som i større og større grad er det samme miljøet, mener jeg er utelukkende positivt.

Så synes jeg det er lite konstruktivt at det som blir hevdet gang på gang fra talerstolen, er at man ønsker å utvide antall priser, når forslaget fra Midten-gruppen faktisk er å ha én pris - ikke å utvide antallet.