18.1.
Nefndarálit um þingmannatillögu um sjónvarpsverðlaun Norðurlandaráðs, A 1669/presidiet, fyrirvari