18.1.
Betänkande över medlemsförslag om Nordiska rådets TV-pris, A 1669/presidiet, reservation