19.
Vaalit 2020

19.1.
Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin vaali

19.2.
Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ja tarkastuskomitean puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaali

19.3.
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston, valiokuntien ja komiteoiden jäsenten vaali

19.4.
Pohjoismaiden Investointipankin tarkastuskomitean jäsenten vaali

19.5.
Kohdan 19 äänestykset