19.
Valg 2020

19.1.
Valg af Nordisk Råds præsident og vicepræsident

19.2.
Valg af formænd og næstformænd til Nordisk Råds udvalg samt Kontrolkomité

19.3.
Valg af medlemmer til Nordisk Råds Præsidium, udvalg og komiteer

19.4.
Valg til Nordisk Investeringsbanks Kontrolkomité

19.5.
Afstemning punkt 19