19.
Val 2020

19.1.
Val av Nordiska rådets president och vicepresident

19.2.
Val av ordförande och vice ordförande till Nordiska rådets utskott samt kontrollkommitté

19.3.
Val av medlemmar till Nordiska rådets presidium, utskott och kommittéer

19.4.
Val till Nordiska Investeringsbankens kontrollkommitté

19.5.
Omröstning punkt 19