19.
Valg 2020

19.1.
Valg av Nordisk råds president og visepresident

19.2.
Valg av ledere og nestledere til Nordisk råds utvalg samt kontrollkomité

19.3.
Valg av medlemmer til Nordisk råds presidium, utvalg og komiteer

19.4.
Valg til Nordisk Investeringsbanks kontrollkomité

19.5.
Avstemning punkt 19