124. Anna Hallberg (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
124
Henkilö
Speaker role
Sveriges samarbejdsminister
Päivämäärä

Jag förstår att det är en viktig fråga, och jag tar gärna med mig den. Jag har inte svar på den i dag, men detta är naturligtvis väldigt viktigt just när det gäller hinder från att kunna röra sig mellan våra länder. Så tack för frågan; jag tar gärna med mig den!