124. Anna Hallberg (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
124
Notandi
Speaker role
Sveriges samarbejdsminister
Dagsetning

Jag förstår att det är en viktig fråga, och jag tar gärna med mig den. Jag har inte svar på den i dag, men detta är naturligtvis väldigt viktigt just när det gäller hinder från att kunna röra sig mellan våra länder. Så tack för frågan; jag tar gärna med mig den!