297. Arman Teimouri (Inlägg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
297
Speaker role
Midtengruppen
Date

Fru president! Jag vill börja med att tacka Konservativa gruppen för deras engagemang i nordiska digitala betalplattformar. Att möjliggöra bra och moderna banktjänster för de nordiska medborgarna är något som ligger Mittengruppen varmt om hjärtat. Därför lanserar vi, precis som föregående talare lyfte, ett förslag om banktjänster i realtid som kommer att behandlas senare i dag.

Jag kan också, precis som den tidigare ledamoten gjorde, konstatera att vi måste agera fort. Det ska också ske fort, men medan Mittengruppens förslag handlar om att undanröja hinder för att främja innovation och möjligheter kommer det här förslaget att binda oss till en enda digital betalningslösning. Vi i Mittengruppen vill gärna se en möjlighet att skicka pengar direkt, oavsett om det är via Swish, Vipps eller Mobile Pay, men det här förslaget handlar egentligen om en enda lösning. Politikens roll borde väl vara att skapa möjlighet för olika plattformar och tekniska lösningar att etablera sig över gränserna i Norden.

Som liberal och medlem i Mittengruppen kan jag tycka att det finns en fara med att satsa på en enda lösning snarare än att ge nordiska konsumenter valfrihet att välja den plattform som passar dem bäst. Jag måste också säga att jag är lite förvånad över att Konservativa gruppen kommer med ett förslag som jag kan tycka har lite monopolistiska tendenser, fru president. Jag tycker alltså att man helt enkelt borde tänka om lite och kanske utöka förslaget.