327. Fredrik Karlström (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
327
Päivämäärä

Fru president! Det låter väl som ett ypperligt förslag att ta med i arbetsmarknadsministrarnas kommande arbete framöver. Finland har visat vägen på många goda sätt, och det finns mycket vi kan ta efter där .

Men jag vill också avslutningsvis säga -- detta är kanske sista chansen innan jag lämnar talarstolen -- att det är grundläggande för oss alla ändå att ha mobilitet och fri rörlighet. Dethandlar om att vi har möjlighet att flytta dit jobben finns och lätt transportera oss över gränserna. Detta är ju någonting som vi de senaste 18 månaderna har sett påverkat den nordiska modellen, det nordiska samarbetet och den nordiska familjen mer än någonsin. Jag hoppas verkligen att det aldrig kommer att ske igen att vi stänger gränserna för varandra, för våra familjemedlemmar i Norden. Låt oss tillsammans se till att vi inte gör det!