KLIMATILPASNINGSTILTAK OG KULTURARV

Muligheter og oppmerksomhetspunkter ved studier av klimatilpasningstiltak og konsekvenser for kulturmiljøer og kulturminner

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
De nordiske landene gjennomfører tiltak for å redusere effekten av klimaendringene og skape et mer bærekraftig samfunn. Målet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan kulturarven kan påvirkes av disse tiltakene, vise gode eksempler på klimatilpasningstiltak og peke på eventuelle behov. Prosjektet bidrar til forståelse av ulike klimatilpasningstiltak, slik at myndighetenes planlegging i større grad kan omfatte helhetlige vurderinger av tiltakenes påvirkning på kulturarven. Generelt bidrar prosjektet til en økt forståelse av kulturarvens sårbarhet, og legger grunnlag for økt beskyttelse av den nordiske kulturarven i et endret klima og en verden som gjennomgår et grønt skifte. Prosjektet har tatt utgangspunkt i eksisterende kunnskap i Danmark, Norge, Island og Sverige, og det omfatter klimatiltak som påvirker kulturarven både fysisk, indirekte og visuelt.
Julkaisunumero
2022:505