Nordisk ministerråds sekretariat

Nordisk ministerråds sekretariat deler lokaler med Nordisk råd og Nordisk kulturfond på adressen Ved Stranden 18.

Informasjon

Postadresse

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Kontakt

Innhold

Nordisk ministerråds sekretariat

Avdelingen for HR, administrasjon og jus (HRAJ)
HRAJ har ansvaret for rekruttering, personalutvikling og personaladministrasjon. HRAJ har dessuten ansvaret for servicefunksjoner som IT og resepsjon. Ved siden av de administrative oppgavene har avdelingen også ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for justisspørsmål (MR-JUST).
Gå til organisasjon
Avdelingen for kultur og ressurser (KR)
Avdelingen for kultur og ressurser koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor områdene MR-kultur: Kunst og kulturprosjekter, medier, de nordiske hus, samt barn og unge; MR-likestilling; MR-FJLS: Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk – og herunder også Ny nordisk mat.
Gå til organisasjon
Avdelingen for kunnskap og velferd (KV)
Avdelingen for kunnskap og velferd arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning, samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål. I tillegg til dette håndterer avdelingen også arbeidsliv. Avdelingen fokuserer også på IT-spørsmål i Norden og har hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet. Avdelingen er på vegne av samarbeidsministrene ansvarlig for det tverrgående samarbeidet om integrering.
Gå til organisasjon
Avdelingen for vekst og klima (VK)
Avdelingen for Vekst og Klima koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-NER), miljø (MR-M), arbeidsliv (MR-A) og finanspolitikk (MR-FINANS). Avdelingen har også tverrgående oppgaver som omfatter Arktis og bærekraftig utvikling.
Gå til organisasjon
Generalsekretærens kontor (GSK)
Kommunikasjonsavdelingen (KOMM)
Ved avdelingen finnes det informatører, webmedarbeidere, tolker, oversettere, publikasjonsmedarbeidere, prosjektansatte, administrasjon og studentmedarbeidere som sammen med kommunikasjonssjefen har ansvar for både det langsiktige og det daglige kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd.
Gå til organisasjon
Publikasjonsenheten
Publikasjonsenheten er forlag for Nordisk ministerråds sekretariat. Vi utgir omkring 180 publikasjoner årlig, og disse fordeler seg noenlunde likt mellom prosjektrapporter, som kan danne grunnlag for politiske beslutninger (TemaNord-serien), og publikasjoner som kommuniserer politiske budskap (ANP-serien). Publikasjonsenheten gir råd om både publisering og Nordisk ministerråds visuelle identitet. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis fra www.norden.org/NordPub
Gå til organisasjon
Tolknings- och översättningsenheten
Tolke- og oversetterenheten (Tolk) har hovedansvaret for oversettings- og tolketjenester, ved både Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Enheten består av fem rådgivere og én studentmedarbeider.
Gå til organisasjon
Webredaksjonen
Webredaksjonen har ansvaret for den digitale strategien samt utvikling og drift av www.norden.org, sosiale medier og video. Redaksjonen består av en digital redaktør, en digital medarbeider og en webutvikler samt tre studenter. Har du spørsmål om nettsidene, kan du kontakte webredaksjonen på webredaktionen@norden.org
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds kontor i Baltikum
Nordisk ministerråds kontor i Estland
Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-estisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å representere det som er nordisk, og for å eksponere det nordiske samarbeidet i Estland.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds kontor i Latvia
Nordisk ministerråds kontor i Latvia er en del av Nordisk ministerråds sekretariat og fungerer som en katalysator for nordisk-baltisk samarbeid i Latvia. Kontoret arbeider tett med de nordiske diplomatiske representasjonene i Latvia og koordinerer felles nordiske initiativ, i tillegg til å identifisere trender og muligheter for nordisk-baltisk samarbeid.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds kontor i Litauen
Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-litauisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å være en drivkraft for det som er "nordisk" og eksponere det nordiske samarbeidet i Litauen.
Gå til organisasjon
Økonomienheten (EKONOMI)
Økonomienheten (EKONOMI) EKONOMI ivaretar den overordnede økonomistyringen samt tilskuddsforvaltningen (prosjekter, programmer, strategiske partnere og de nordiske institusjonene). Enheten har ansvar for regnskaper, budsjetter, lønn, skatter og avgifter for Nordisk ministerråd, Nordisk råd og Nordisk kulturfond.
Gå til organisasjon