Nordisk ministerråds sekretariat

Nordisk ministerråds sekretariat deler lokaler med Nordisk råd og Nordisk kulturfond på adressen Ved Stranden 18.

Information

Postadresse

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact

Content

  News
  Publications
  Information
  Funding opportunities

  Nordisk ministerråds sekretariat

  Avdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

  HR & Forvaltning har det overordnede ansvaret for rekruttering og personaleutvikling, samt jura og tilskuddsforvaltning. Ved siden av de administrative oppgaver har avdelingen ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).

  Gå til organisasjon
  Generalsekretærens kontor (GSK)
  Nordisk ministerråds kontor i Baltikum
  Nordisk ministerråds kontor i Estland
  Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-estisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å representere det som er nordisk, og for å eksponere det nordiske samarbeidet i Estland.
  Gå til organisasjon
  Nordisk ministerråds kontor i Latvia
  Nordisk ministerråds kontor i Latvia er en del av Nordisk ministerråds sekretariat og fungerer som en katalysator for nordisk-baltisk samarbeid i Latvia. Kontoret arbeider tett med de nordiske diplomatiske representasjonene i Latvia og koordinerer felles nordiske initiativ, i tillegg til å identifisere trender og muligheter for nordisk-baltisk samarbeid.
  Gå til organisasjon
  Nordisk ministerråds kontor i Litauen
  Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-litauisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å være en drivkraft for det som er "nordisk" og eksponere det nordiske samarbeidet i Litauen.
  Gå til organisasjon
  Visjonsstyring
  Avdelingen for kunnskap og velferd (KV)
  Avdelingen for kunnskap og velferd arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning, samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål. I tillegg til dette håndterer avdelingen også arbeidsliv. Avdelingen har dessuten hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet og er på vegne av samarbeidsministrene ansvarlig for det tverrgående samarbeidet om integrering.
  Gå til organisasjon
  Avdelingen for vekst og klima (VK)
  Avdelingen for Vekst og Klima koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-NER), miljø (MR-M), arbeidsliv (MR-A), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitikk (MR-FINANS).
  Gå til organisasjon
  Kommunikasjonsavdelingen (KOMM)
  Ved avdelingen finnes det informatører, webmedarbeidere, tolker, oversettere, publikasjonsmedarbeidere, prosjektansatte, administrasjon og studentmedarbeidere som sammen med kommunikasjonssjefen har ansvar for både det langsiktige og det daglige kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd.
  Gå til organisasjon
  Likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur (LINK)

  Avdelingen for likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur har ansvar for koordinering av det nordiske samarbeidet innenfor områdene: Likestilling og LGBTI; Barn og Unge; Internasjonalt samarbeid; Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler, skogbruk og Ny nordisk mat; Kultur, kunst, medier og de nordiske kulturinstitusjonene

  Gå til organisasjon
  Økonomiavdelingen
  Økonomiavdelingen har det overordnede ansvaret for økonomistyring og regnskap for hele Nordens hus. Det er avdelingens ansvar å bokføre, månedsavstemme, lage årsregnskap og mye mer. I tillegg har avdelingen ansvar for porteføljestyring av tiltakene som er finansiert av Nordisk ministerråds budsjett, og som bidrar til Visjon 2030.
  Gå til organisasjon