Nordisk ministerråds sekretariat

Nordisk ministerråds sekretariat deler lokaler med Nordisk råd og Nordisk kulturfond på adressen Ved Stranden 18.

Information

Postadresse

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact

Content

  Nordisk ministerråds sekretariat

  Avdelingen for HR, administrasjon og jus (HRAJ)
  HRAJ har ansvaret for rekruttering, personalutvikling og personaladministrasjon. HRAJ har dessuten ansvaret for servicefunksjoner som IT og resepsjon. Ved siden av de administrative oppgavene har avdelingen også ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for justisspørsmål (MR-JUST).
  Gå til organisasjon
  Avdelingen for kultur og ressurser (KR)
  Avdelingen for kultur og ressurser koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor områdene MR-K: kunst- og kulturprosjekter, medier og de nordiske husene; MR-SAM: barn og unge (Nordisk barne- og ungdomskomité); MR-JÄM: likestilling og LGBTI; MR-FJLS: fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler, skogbruk og Ny nordisk mat.
  Gå til organisasjon
  Avdelingen for kunnskap og velferd (KV)
  Avdelingen for kunnskap og velferd arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning, samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål. I tillegg til dette håndterer avdelingen også arbeidsliv. Avdelingen har dessuten hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet og er på vegne av samarbeidsministrene ansvarlig for det tverrgående samarbeidet om integrering.
  Gå til organisasjon
  Avdelingen for vekst og klima (VK)
  Avdelingen for Vekst og Klima koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-NER), miljø (MR-M), arbeidsliv (MR-A), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitikk (MR-FINANS).
  Gå til organisasjon
  Generalsekretærens kontor (GSK)
  Kommunikasjonsavdelingen (KOMM)
  Ved avdelingen finnes det informatører, webmedarbeidere, tolker, oversettere, publikasjonsmedarbeidere, prosjektansatte, administrasjon og studentmedarbeidere som sammen med kommunikasjonssjefen har ansvar for både det langsiktige og det daglige kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd.
  Gå til organisasjon
  Publikasjonsenheten
  Publikasjonsenheten er forlag for Nordisk ministerråds sekretariat. Vi utgir omkring 200 publikasjoner årlig. En del publikasjoner omhandler resultater av forskningsprosjekter som er helt eller delvis finansiert av Nordisk ministerråd, og en del initieres av Nordisk ministerråds sekretariat og består av for eksempel politiske programmer, handlingsplaner og analyser. Publikasjonsenheten gir råd om både publisering og Nordisk ministerråds visuelle identitet. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis fra www.norden.org/NordPub.
  Gå til organisasjon
  Tolke- og oversettelsesenheten
  Tolke- og oversettelsesenheten (Tolk) har hovedansvaret for oversettelses- og tolketjenestene i både Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Enheten består av fire rådgivere og en koordinator.
  Gå til organisasjon
  Webredaksjonen
  Webredaksjonen har ansvaret for den digitale strategien samt utvikling og drift av www.norden.org, sosiale medier og video. Redaksjonen består av en digital redaktør, en digital medarbeider og en webutvikler samt tre studenter. Har du spørsmål om nettsidene, kan du kontakte webredaksjonen på webredaktionen@norden.org
  Gå til organisasjon
  Nordisk ministerråds kontor i Baltikum
  Nordisk ministerråds kontor i Estland
  Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-estisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å representere det som er nordisk, og for å eksponere det nordiske samarbeidet i Estland.
  Gå til organisasjon
  Nordisk ministerråds kontor i Latvia
  Nordisk ministerråds kontor i Latvia er en del av Nordisk ministerråds sekretariat og fungerer som en katalysator for nordisk-baltisk samarbeid i Latvia. Kontoret arbeider tett med de nordiske diplomatiske representasjonene i Latvia og koordinerer felles nordiske initiativ, i tillegg til å identifisere trender og muligheter for nordisk-baltisk samarbeid.
  Gå til organisasjon
  Nordisk ministerråds kontor i Litauen
  Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-litauisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å være en drivkraft for det som er "nordisk" og eksponere det nordiske samarbeidet i Litauen.
  Gå til organisasjon
  Økonomiavdelingen (EKONOMI)
  EKONOMI ivaretar den overordnede økonomistyringen samt tilskuddsforvaltningen (prosjekter, programmer, strategiske partnere og de nordiske institusjonene). Avdelingen har ansvar for regnskaper, budsjetter, lønn, skatter og avgifter for Nordisk ministerråd, Nordisk råd og Nordisk kulturfond.
  Gå til organisasjon