Harmonisering av nordisk sysselsättningsstatistik inom kulturen

Teknisk rapport / PM

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
I denna rapport sammanställer Kulturanalys Norden en genomgång av statistik över sysselsättningen inom kultursektorn i de nordiska länderna. I rapporten redovisas även förutsättningarna för en fortsatt harmonisering av standarder för statistiken. I enlighet med de variabler som återfinns i Nordic Statistics Database (NSD) identifierar Kulturanalys Norden ett antal områden där förtydliganden eller utvecklingsarbete kan vara motiverat.
Julkaisunumero
2022:023