Coalition Clean Baltic, Ruotsi

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2004 luonto- ja ympäristöpalkinnon sai Coalition Clean Baltic. CCB on koko Itämeren alueella toimiva kansalaisjärjestöverkosto, joka perustettiin vuonna 1990 vain joitakin kuukausia Itä- ja Länsi-Euroopan välisen muurin murtumisen jälkeen.

CCB on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätavoitteena on edistää Itämeren alueen ympäristön ja elävien luonnonvarojen suojelua ja niiden tilan parantamista.

CCB:n pääasiallisia toimintamuotoja ovat tiedottaminen ja ympäristökoulutus ja yleensäkin suuren yleisön kiinnostuksen herättäminen, mutta se osallistuu myös konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin, joita Itämeren alueen rikkaammat maat rahoittavat.

CCB on ainutlaatuinen järjestö, koska se edustaa 27 jäsenjärjestönsä välityksellä yli puolta miljoonaa jäsentä ja heidän yhtenäistä työpanostaan ruohonjuuritasolla.

CCB:n monikansallisuudesta on se etu, että sillä on hyvät valmiudet työskennellä sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja erilaisissa hankkeissa.

Palkintolautakunta perustelee valintaansa seuraavasti: "CCB saa palkinnon, koska se on esimerkillisellä tavalla koonnut pohjoismaiset, balttilaiset ja muut ympäristöjärjestöt yhteiseen verkostoon.

Näin se on pystynyt muokkaamaan yleistä mielipidettä ja kiinnittämään huomiota yhteen Pohjolan tärkeimmistä ympäristökysymyksistä – Itämeren haavoittuvaan meriympäristöön.

Tiedotuksen, koulutuksen, teknisten ratkaisujen ja omien hankkeiden avulla se on luonut uutta pohjaa aatteelliselle ympäristötyölle ja kyennyt esittämään tärkeitä ratkaisuehdotuksia Itämeren ympäristöongelmiin, olivatpa sitten kyseessä päästöt, rehevöityminen tai liikakalastus."