Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Coalition Clean Baltic, Sverige

CCB er et Baltic-wide NGO netværk etableret i 1990, få måneder efter faldet af muren mellem øst og vest Europa.

Det er en partipolitisk uafhængig non-profit organisation med det overordnede mål at arbejde for beskyttelse og forbedring af miljøet og de naturlige ressourcer i Østersøområdet.

CCB arbejder hovedsageligt gennem information, miljøuddannelse og andre aktiviteter for at fange offentlighedens opmærksomhed, men også gennem konkrete samarbejdsprojekter i marken, finansieret af de rigere nord-lige nationer omkring Østersøen.

Med dens 27 medlemsorganisationer repræsenterende mere end en halv million medlemmer rundt om Østersøen og deres overensstemmende arbejdsindsats på borgerniveau er CCB en unik organisation.

Som et internationalt netværk har CCB den fordel af at være i stand til både at arbejde på nationalt og internationalt niveau såvel som med forskelligartede projekter.

Juryens begrunnelse

CCB får priset för att de på ett föredömligt sätt har kopplat samman Nordiska, Baltiska och andra miljöorganisationer i ett nätverk.

Därigenom har man kunnat väcka uppmärksamhet och skapa opinion kring en av Nordens största miljöfrågor, den hotade havsmiljön i Östersjön.

Genom information, utbildning, teknikspridning och egna projekt har nya plattformar för ideellt miljöarbete skapats och viktiga förslag till lösningar på Östersjöns miljöproblem kunnat föras fram, bland annat vad gäller utsläpp, övergödning och utfiskning.