Den store klimadatabase - Tanska

Den store klimadatabase
Photographer
norden.org
Antaa tuottajille ja kuluttajille yleiskuvan yleisimpien elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä.

Den store klimadatabase on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saajaksi.

Tanskan vihreän ajatushautomon CONCITOn tietokanta Den store klimadatabase (The Big Climate Database) on ensimmäinen laatuaan ja toteutukseltaan selkeä ja helppokäyttöinen. Tietokanta tarjoaa yhteisöille ja kuluttajille tietoa eri elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä. Den store klimadatabase on innovatiivinen, koska tietokanta on laaja ja keskittyy elintarvikealaan ja koska sen tietojen keruu on menetelmällistä. Hanke on hyödyllinen muiden vastuullisten ja käyttäytymistä muuttavien ruokaratkaisujen kehittämiselle. Ehdokkuutta puoltaa muun muassa hankkeen laaja yhteiskunnallinen näkökulma, ja se, että tietokantaa voivat käyttää kuluttajien lisäksi myös viranomaiset ja yritykset. Tietokannan suurimmat mahdollisuudet piilevät siinä, että sitä voi käyttää internetissä maksutta.

Elintarvikkeiden osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on neljännes. Tämän vuoksi elintarviketuotannon ja kuluttajakäyttäytymisen muutos edellyttää selkeää, koottua ja vapaasti saatavilla olevaa tietoa elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä.

Kun hiilijalanjälki on tiedossa, maataloudessa ja keittiöissä voidaan aktiivisesti suosia tiettyjä elintarvikkeita.

Den store klimadatabase tuo nämä tiedot helposti ja selkeästi saataville ja on siten edistänyt entistä kestävämmän ruokajärjestelmän kehittämistä. Näin ollen se asetetaan ehdolle Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saajaksi.

Tämänvuotinen teema: Kestävät ruokajärjestelmät

Kun ruoantuotanto on kestävää, ruoka tuotetaan mahdollisimman paikallisesti ja ekologisesti kestävillä menetelmillä. Maataloudessa painopistealueina ovat kasvinravinteiden palauttaminen kiertoon sekä ympäristöä säästävät maatalouskäytännöt, jotka ottavat huomioon kasvihuonekaasupäästöt, hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden ja vesivarojen hyvän hoidon. Kotieläintalous ja kalanviljely kantavat ympäristövastuunsa ja noudattavat tiukkoja eettisiä eläinsuojeluarvoja. Syötäviä luonnonvaroja, kuten riistaa, luonnonvaraista kalaa ja muita luonnontuotteita, käytetään viisaasti.

Kun raaka-aineita jalostetaan elintarvikkeiksi, niiden ravinteet säilytetään mahdollisimman hyvin. Elintarviketeollisuudessa ei haaskata luonnonvaroja, tuotteet pakataan energiatehokkaasti, ja jakelun ympäristöjalanjälki minimoidaan. Yritykset ja kaupat tarjoavat asiakkaille vastuullisia vaihtoehtoja ja minimoivat ruokahävikin omilla toimillaan. Kuluttajien ruokavaliot perustuvat ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin, kuten kausi- ja kasvisruokaan. Syömme sen verran kaloreita kuin mitä tarvitsemme, ruokaa ei mene hukkaan, ja orgaaninen jäte kierrätetään.