Den store klimadatabase - Danmark

Den store klimadatabase
Fotograf
norden.org
Ger konsumenter och producenter överblick över vanliga livsmedels CO2-avtryck.

Den store klimadatabase är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Den store klimadatabase, från Danmarks gröna tankesmedja CONCITO, är den första i sitt slag och har ett enkelt och tillgängligt format, som ger samhällen och privatpersoner inblick i olika livsmedels CO2-avtryck. Den store klimadatabase är nyskapande i sin metodiska tillgång till datainsamling, sin omfångsrika livsmedelspool och sin inriktning på livsmedelssektorn. Initiativet är nyttigt för andra hållbara och beteendeändrande livsmedelslösningar och har valts bland annat eftersom det har ett brett samhällsinriktat perspektiv, och kan användas av såväl privatpersoner som myndigheter och företag. Databasens största potential är således även att den är fritt tillgänglig på internet.

Då livsmedel står för en fjärdedel av alla CO2-utsläpp, är det viktigt för den nödvändiga ändringen i livsmedelsproduktion och konsumentbeteende att det existerar samlat tillgänglig information om vilka livsmedel har ett högt respektive lågt CO2-avtryck.

När vi känner till de olika livsmedlens CO2-avtryck, kan vi också aktivt ta ställning till vilka livsmedel som ska prioriteras både i lantbruket och i köken. 

Eftersom Den store klimadatabase gör denna information tillgänglig på ett enkelt överskådligt sätt, och därmed bidrar till ett mer hållbart livsmedelssystem, är projektet nominerat till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.