Den store klimadatabase - Danmark

Den store klimadatabase
Fotograf
norden.org
Giver forbrugere og producenter overblik over gængse fødevarers CO2-aftryk.

Den store klimadatabase er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Den store klimadatabase, fra Danmarks grønne tænketank CONCITO, er den første af sin art og har et enkelt og tilgængeligt format, som giver samfund og borgere indblik i forskellige fødevarers CO2-aftryk. Den store klimadatabase er nyskabende grundet den metodiske tilgang til dataindsamling, det omfangsrige antal af fødevarer og dens målretning mod fødevaresektoren. Initiativet er nyttigt for andre bæredygtige og adfærdsændrende fødevareløsninger og er blandt andet valgt, da initiativet har et bredt samfundsrettet perspektiv, og kan bruges af borgere såvel som myndigheder og virksomheder. Databasens største potentiale er således også dens frie tilgængelighed på internettet.

Da fødevarer står for en fjerdedel af al CO2-udledning, er det vigtigt for den nødvendige ændring i fødevareproduktion og forbrugeradfærd, at der eksisterer samlet tilgængelig information om, hvilke fødevarer der har henholdsvis høje og lave CO2-aftryk.

Når vi kender de forskellige fødevarers CO2-aftryk, kan vi også aktivt tage stilling til, hvilke fødevarer som skal prioriteres både i landbruget og i køkkenerne. 

Da Den store klimadatabase gør denne information tilgængelig på en let overskuelig måde, og derved bidrager til et mere bæredygtigt fødevaresystem, er projektet nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.